Activities
Book and Journal
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW is a member of:
Eurostep
Social Watch

Polish Presidency and Euqality

ZAPROSZENIE

Fundacja Współpracy Kobiet Neww Polska i Fundacja im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polsce zapraszają na

Konferencję

Prezydencja Polska a Równouprawnienie i Przeciwdziałanie Dyskryminacji.

Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2011 w Sopocie w Centrum Szkoleniowo Rehabilitacyjnym ul. Emilii Plater 7/9/11 o godz. 9.30

» Program konferencji [ pdf 47,27 kb ]

» Formularz zgłoszeniowy na konferencję [ doc 43,00 kb ]

» Adres na który należy przesłać formularz zgłoszeniowy jagusiak@neww.org.pl

Projekt jest realizowany przez Fundację NEWW przy wsparciu finansowym Fundacji im. Róży Luksemburg.
1 lipca 2011 roku Polska objęła Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Jest to dla Polski ogromne wyzwanie i szansa.
Niestety kwestie równości płci i przeciwdziałania dyskryminacji nie zajmują należytej uwagi polskiego rządu podczas prezydencji.
Widzimy ogromna potrzebę dyskutowania na temat wprowadzenia zagadnień równości płci do wszystkich priorytetów, a także jako osobnego tematu do dyskusji i realizacji zadań.
Kraje wcześniej przewodniczące Unii eksponowały sprawy równości.
Dzięki Francji wprowadzono dyrektywę antydyskryminacyjną, przy prezydencji szwedzkiej zajęto się problemem przemocy wobec kobiet, podczas kadencji hiszpańskiej równość płci była jednym z kluczowych tematów. Belgia zorganizowała Szczyt Równości, Węgry zajmowały się Unijna Strategią na Rzecz Równości Kobiet i Mężczyzn.
Te tematy mogłaby kontynuować Polska i mógłby to być konkretny cel polityczny.
W naszym projekcie chcemy zając się szeroka dyskusją nad włączeniem polityki równościowej do wszelkich działań Polski w czasie Prezydencji.
Za najważniejsze aspekty tej tematyki uważamy:
  • Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet
  • Godzenie ról w rodzinie
  • Niezależność ekonomiczna kobiet
W projekcie chcemy zorganizować 7 grudnia w Sopocie konferencję, która podsumuje Prezydencję Polską w aspekcie tematyki równościowej.
Konferencję poprzedzimy cyklem artykułów i analiz umieszczonych w specjalnej zakładce na naszej stronie internetowej w formie pliku do pobrania.
Analizy i artykuły będą dotyczyć oceny wydarzeń, które odbyły się w trakcie trwania Polskiej Prezydencji a dotyczyły spraw równości kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania dyskryminacji, a także tego co Polska mogła w tej kwestii zainicjować i co kontynuować.

Materiały pokonferencyjne