Activities
Book and Journal
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW is a member of:
Eurostep
Social Watch

Biblioteka NEWW Polska


NEWW Gender Policy Conference

Książka jest raportem z konferencji na temat polityki społeczno-kulturowej tożsamości płci zorganizowanejprzez NEWW-Polska, która odbyła się w Krakowie w lipcu 2001 roku. Konferencja zajęła się przede wszystkim zagadnieniem wpływu międzynarodowej polityki gospodarczej na sytuację kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej i krajach WNP. W publikacji zostały zamieszczone prezentacje uczestników konferencji związane z międzynarodową polityką ekonomiczną wobec kobiet mieszkających w Europie Środkowo - Wschodniej i byłych republikach Związku Radzieckiego. Uczestnicy konferencji skoncentrowali się na trzech zasadniczych problemach:
- roli międzynarodowych instytucji finansowych,
- warunkach handlu i pracy
- wpływie międzynarodowej polityki finansowej na sytuację kobiet w omawianych regionach.
Publikacja w języku angielskim.


Dział: Ekonomia ENG 14E
Autor: praca zbiorowa
Nr ISBN: 83-916469-0-4
Ilość stron 10
Wydawca: NEWW-Polska
Rok wydania 2001