Activities
Book and Journal
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW is a member of:
Eurostep
Social Watch

Biblioteka NEWW Polska


Kobieta w pracy KP 002-004

Informacje na temat regulacji dotyczących dyskryminacji ze względu na płeć, a także molestowania seksualnego w miejscu pracy, nie tylko na agruncie prawa polskiego, ale także w Unii Europejskiej i w dokumentach międzynarodowych
Dział: Kobieta i praca polska KP Pol.
Autor: Anna Wilkowska - Landowska
Nr ISBN: 83-916469-2-0
Ilość stron 48
Wydawca: NEWW-Polska
Rok wydania 2002