Activities
Book and Journal
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW is a member of:
Eurostep
Social Watch

Biblioteka NEWW Polska


Monitoring the EU Accession Process: Equal Opportunities for Women and Men POL 013

Raporty podsumowujące starania państw środkowoeuropejskich:Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Polski i Rumunii o członkostwo w Unii Europejskiej w kontekście RÓWNYCH SZANS dla kobiet i mężczyzn.
Publikacja w języku angielskim.
Dział: Polityka ENG 9E
Autor: praca zbiorowa
Nr ISBN: 1-891385-21-6
Ilość stron 3
Wydawca: Open Society Institute, Budapest, HUNGARY
Rok wydania Budapest 2002