Activities
Book and Journal
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW is a member of:
Eurostep
Social Watch

Biblioteka NEWW Polska


Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich - Pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich

Przedmiotem prac badawczych autora są pozasądowe procedury ochrony praw osób fizycznych i osób prawnych przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich.
Rozważania mają zarówno walor teoretyczny jak i praktyczny. Znakomita część wywodów uwzględnia przykłady poszczególnych skarg oraz analizę praktyki w danym zakresie.

Książka jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców. Może być pomocna zarówno teoretykom prawa, jak również praktykom.
Dział: Unia Europejska 10
Autor: Adam £azowski
Nr ISBN: 83-7333-121-2
Wydawca: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE
Rok wydania Kraków 2002