Activities
Book and Journal
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW is a member of:
Eurostep
Social Watch

Biblioteka NEWW Polska


Kodeks pracy - Szansa dla kobiet PK 023, 024

Treścią pierwszego zeszytu z serii publikacji propagujących ideę równego statusu płci oraz skutecznych form jej realizacji jest przebieg spotkania poświęconego nowym regulacjom prawnym kodeksu Pracy i konieczności dostosowania polskiego prawodawstwa do standartów Unii Europejskiej.

W seminarium wzięli udział inicjatorzy nowelizacji, przedstawiciele resortów, Państwowej Inspekcji Pracy, związków zawodowych, pracodawcy, działacze organizacji pozarządowych.

Lektura tej publikacji przyczyni się do lepszego rozumienia problematyki praw człowieka w odniesieniu do kobiet.
Dział: Prawo kobiet 7PK
Autor: Praca zbiorowa
Nr ISBN: 83-88353-60-8
Wydawca: Sekretariat Pełnomocnika Rzadu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Rok wydania Wrzesień 2002, Warszawa