Activities
Book and Journal
Baltic
Pomoc
region_admin
NEWW is a member of:
Eurostep
Social Watch

Biblioteka NEWW Polska


PSYCHOLOGIA RODZAJU

Autorka omawia problemy, które są obecnie przedmiotem dyskusji i sporów w środowiskach zajmujących się zagadnieniami GENDER, jak na przykład rola hormonów, różnice w budowie mózgu kobiet i mężczyzn jako determinanty odmiennych uzdolnień i zachowań. Omawia też teorie społeczne, stereotypy płci, ich role w kształtowaniu się aspiracji i zachowań w sferze życia prywatnego i publicznego.

Dział:
Autor: Linda Brannon
Nr ISBN: 83-87957-63-1
Nr katalogowy: 20
Ilość stron 565
Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Język wydania: polski
Tłumacz: Magdalena Kacmajor
Rok wydania 2002